Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.600.347

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Khiếu nại về chất lượng hàng hóa

Thời hạn khiếu nại về chất lượng hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại 2005 do các bên thỏa thuận theo nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời hạn khiếu nại về chất lượng hàng hóa là sáu tháng kể từ ngày giao hàng (trừ trường hợp hàng hóa có bảo hành thì thời hạn khiếu nại là ba tháng, kể từ ngày hết thời hạn bảo hành).

Như vậy hết thời hạn khiếu nại trên thì bên bị vi phạm có quyền khởi kiện bên vi phạm hay không

Theo quy định tại Điều 319 Luật Thương mại 2005 thì thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với tranh chấp về chất lượng hàng hóa là 02 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích bị xâm phạm. Do đó, nếu hết thời hạn khiếu nại nhưng vẫn còn thời hiệu khởi kiện thì bên bị vi phạm hoàn toàn có quyền khởi kiện bên vi phạm, đây là hai chế định hoàn toàn khác nhau. Mặt khác, việc không khiếu nại trong thời hạn quy định cũng không thuộc một trong các trường hợp trả lại Đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây là trường hợp hết thời hạn khiếu nại về chất lượng hàng hóa thì bên bị vi phạm có quyền đòi bên vi phạm bồi thường thiệt hại không? Để làm rõ vấn đề này ta cần tìm hiểu quy định tại Luật Thương mại 2005, theo đó Điều 318 LTM 2005 chỉ đơn thuần quy định về thời hạn khiếu nại mà không hề quy định về hậu quả của việc bỏ qua thời hạn khiếu nại. Trong khi đó, Luật Thương mại 1995 lại quy định rất rõ về vấn đề này, cụ thể tại Điều 241 trường hợp quá thời hạn khiếu nại, bên có quyền lợi bị vi phạm mất quyền khởi kiện tại Trọng tài, Tòa án có thẩm quyền. Như vậy, so với Luật Thương mại 1997 thì Luật Thương mại 2005 đang bỏ ngỏ hậu quả pháp lý của việc không khiếu nại trong thời hạn quy định. 

Theo quan điểm của cá nhân người viết thì nên coi trường hợp bên bị vi phạm không khiếu nại trong thời hạn thì coi như chấp nhận vi phạm của bên vi phạm và mất quyền viện dẫn các vi phạm của bên vi phạm. Trong trường hợp này, bên có quyền lợi bị vi phạm vẫn có quyền khởi kiện nếu thời hiệu khởi kiện vẫn còn. Tòa án không trả lại đơn khởi kiện như trường hợp hết thời hiệu khởi kiện nhưng phải bác yêu cầu (thông qua bản án) của bên bị vi phạm nếu bên vi phạm phản đối việc viện dẫn vi phạm.

Thực tế xét xử cũng có một số trường hợp Tòa án không chấp nhận yêu cầu của bên bị vi phạm nếu bên bị vi phạm không khiếu nại trong thời hạn quy định và bên vi phạm phản đối yêu cầu của bên bị vi phạm vì đã hết thời hạn khiếu nại.

Nếu công ty bạn đang có nhu cầu tư vấn, giải quyết tranh chấp chất lượng hàng hóa, hãy liên hệ với Apolo Lawyers để được tư vấn và đưa ra giải pháp tốt nhất.

APOLO LAWYERS

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon